Området

Grunden er beliggende i den nordøstlige del af Herning og afgrænses af den gamle alhedesti mod vest, de åbne enge og golfbanen mod syd og af en gennemløbende å mod øst. Ved siden af åen ligger en kunstig sø, som er opstået under udgravninger til den nye motorvej.

Grunden vil yderligere få forøget dets kupering, således at bebyggelsen visse steder vil ligge i bakket terræn. Ligeledes er der pt. anlagt 1 sø, som yderligere skal bidrage til grundens rekreative karakter og skabe herlighedsværdi for områdets beboere.

ENGHOLM SØPARK A/S | Dalgasgade 21, 1. sal | 7400 Herning